Informace o ochraně osobních údajů

Při všech činnostech zpracování osobních údajů (např. sběr, zpracování a přenos osobních údajů) splňujeme podmínky příslušných právních předpisů. Níže uvedená prohlášení nabízejí přehled o typu osobních údajů, které sbíráme, o tom, jak tyto údaje využíváme a komu je poskytujeme, o bezpečnostních opatřeních na ochranu vašich osobních dat a dále o způsobu, jak vás informujeme o osobních údajích, které jste nám poskytli.

 1. Sběr a uchovávání osobních údajů
  1. Osobní údaje jsou informace osobního či pracovního typu, které se vztahují ke konkrétní fyzické osobě, a podle kterých lze tuto fyzickou osobu ztotožnit. Jedná se zejména o jméno, adresu, telefonní číslo, datum narození, bankovní účet a IP adresa.
  2. Při využívání webových stránek MYTEL.IO se uchovávají následující osobní údaje, a to výhradně pro interní, systémové a statistické účely:
   • vaše IP adresa (podle které proběhne unikátní identifikace vašeho počítače),
   • vzdálený klient (název a IP adresa počítače, který žádá o vstup na stránku),
   • čas, stav, objem přenesených dat a webová doména (referrer), z níž jste přišli na webové stránky a
   • typ a verze vašeho internetového prohlížeče (user agent),
   • informace o začátku a konci vaší návštěvy a aktivitách při návštěvě webových stránek,
   • informace o využívání služeb MYTEL.IO.
  3. Data o využívání webových stránek jsou co nejrychleji mazána.
  4. Další osobní údaje se uchovávají pouze tehdy, když nám je dobrovolně poskytnete, například při vaší registraci na našich stránkách.
  5. Pro využívání služeb MYTEL.IO se musíte registrovat anebo poskytnout údaje při provádění platby za služby MYTEL.IO. V rámci procesu registrace nebo platby budete požádáni, abyste nám poskytli údaje, které jsou nutné pro zajištění nabízených služeb MYTEL.IO:
   • vaše celé jméno
   • email
   • vaše adresa a telefonní číslo
  6. V případě registrace si budete muset také vybrat uživatelské jméno a heslo. S těmito přihlašovacími údaji se budete moci snadněji přihlašovat do systému, nebudete muset znovu zadávat své údaje a získáte přístup ke službám MYTEL.IO. Údaje, které nám poskytnete v rámci zakládání svého uživatelského účtu nebo platby, budou uchovány pro přístup ke službám MYTEL.IO. Tyto data uchováváme pro vaše budoucí využívání služeb MYTEL.IO do doby, než uzavřete svůj uživatelský účet anebo dojde jinak k ukončení smlouvy s BVfon. Máte právo prohlížet, upravovat a mazat své údaje, s nimiž jste se registrovali a které patří k vašemu účtu. Vaše registrace a údaje k uživatelskému účtu nebo platbě budou smazány v zákonné lhůtě, nejpozději dva roky od vašeho posledního přihlášení na webové stránky MYTEL.IO nebo ukončení smlouvy s BVfon.
 2. Využívání, poskytování a vymazání osobních údajů
  1. Osobní údaje, které jste nám poskytli, využíváme za účelem plnění smlouvy, založení, správy a provozu vašeho uživatelského účtu a za účelem technické správy webových stránek MYTEL.IO.
  2. Nezveřejníme, neprodáme či jinak nepřevedeme vaše osobní údaje třetím stranám, pokud to není nezbytně nutné pro zajištění služeb MYTEL.IO nebo za účelem účetnictví. Vaše osobní údaje nikdy nepostupujeme komerčním partnerům. Nemůžeme však vyloučit možnost, že anonymizovaná data uživatelů poskytneme za účelem průzkumu trhu či jiného statistického vyhodnocení. V těchto případech nelze z těchto dat identifikovat jednotlivé uživatele.
  3. Upozorňujeme, že na žádost příslušného státního orgánu jsme v konkrétních případech povinni poskytnout informace o údajích v rozsahu nutném a povoleném ze zákona, a to za účelem trestního stíhání, prevence kriminality policejními orgány, zajištění zákonných úkolů ústavní ochrany příslušnými orgány zpravodajských služeb nebo vojenské kontrarozvědky nebo k zajištění legitimních zájmů třetích stran.
 3. Bezpečnostní doporučení
  1. Za účelem dostatečné ochrany vašich osobních údajů jsme zavedli celou řadu bezpečnostních opatření.
  2. Naše databáze jsou chráněny bezpečnostními opatření fyzického, technického i procesního charakteru, která omezují přístup k informacím pro autorizované osoby v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Naše informační systémy jsou provozovány za softwarovým firewallem, který je izoluje od přístupu z dalších sítí připojených k internetu. Přístup k osobním údajům mají pouze zaměstnanci společnost MYTEL.IO, kteří tento přístup potřebují k výkonu konkrétních úkolů. Naši zaměstnanci jsou vyškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů.
  3. Osobní údaje shromažďované na webových stránkách MYTEL.IO se převádějí v šifrované podobě pomocí protokolu Secure Socket Layer (SSL). Citlivé informace, například data platebních transakcí, jsou ještě dodatečně šifrována pro vyšší míru ochrany.
  4. Je důležité, abyste své přihlašovací heslo k uživatelskému účtu nesdělovali jiným osobám a pravidelně ho měnili. Chcete-li opustit webové stránky MYTEL.IO, řádně se odhlaste ze systému a zavřete svůj internetový prohlížeč, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu jiných osob k vašemu účtu.
 4. Cookies

  Microsoft Internet Explorer: Klikněte pravým tlačítkem ve formuláři a vyberte z kontextového menu možnost Vlastnosti. V okně, které se zobrazí, vidíte typ šifrovacího protokolu pod záložkou Připojení. Mozilla Firefox: Klikněte pravým tlačítkem ve formuláři a vyberte z kontextové nabídky "Zobrazit informace o stránce". V dolní části otevřeného okna se zobrazí informace o stránce. Pro účely plnění smlouvy, založení, správy a provozu vašeho uživatelského účtu a za účelem technické správy webových stránek používáme cookies. Ukládání cookies na Vašem zařízení můžete prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče odmítnout, pokud se nejedná o ukládání cookies nezbytné pro potřeby poskytování služby MYTEL.IO, kterou jste si vyžádal.

 5. Právo na informace a další práva

  Kdykoliv máte možnost vyžádat si informace o osobních údajích k vaší osobě, jejich původu, příjemci a účelem, za nímž se zpracovávají. S případnými dotazy na ochranu osobních údajů nás neváhejte kontaktovat. Dále máte právo na přístup k osobním údajům, právo na vysvětlení a právo na blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů v rozsahu příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů.