©

Telio Communications GmbH

Název a sídlo

Telio Communications GmbH Postfach 57 04 01 22773 Hamburg Německo

Výkonný ředitel

Oliver Drews

Telefonní číslo

+49 (0) 40 / 22881515

Email

internet@tel.io

Společnost zapsána v rejstříku

Rejstříkový soud: Obvodní soud v Hamburku, Obchodní rejstřík (část B B) 112181

DIČ

DE225227127

Seznam ochranných známek

Pokud není uvedeno jinak, veškeré ochranné známky uvedené na webových stránkách společnosti Telio jsou chráněné zákonem o ochranných známkách. To se vztahuje zejména na značky, typové štítky, firemní loga a symboly společnosti Telio. Značky a grafické prvky používané na těchto stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Telio Communications GmbH.

Vyloučení odpovědnosti

I přesto, že tyto webové stránky byly vytvořeny s největší péčí, společnost Telio Communications GmbH nedává žádné záruky bezchybného obsahu či správnosti informací na těchto stránkách uvedených. Společnost Telio Communications GmbH nenese žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody, které vzniknou v souvislosti s používáním těchto webových stránkách, pokud není prokázán úmysl či hrubá nedbalost na straně společosti Telio.

Seznam licencí

Duševní vlastnictví na webových stránkách Telio, například patenty, ochranné známky a autorská práva, je chráněno. Tyto webové stránky nejsou licencí k využívání duševního vlastnictví společnosti Telio nebo jakékoliv třetí osoby.

Právní prohlášení

Společnost Telio Communications GmbH vás vítá na svých webových stránkách a děkuje vám za váš zájem o její produkty. Všechny osobní údaje, které webové stránky společnosti Telio Communications GmbH sbírají, budou uchovávány, zpracovávány a v případě potřeby předávány společnostem ve skupině Telio výhradně za účelem poskytnutí individuální podpory, zasílání informací o produktech a nabídek služeb. Společnost Telio Communications GmbH zajišťuje, že s vašimi osobními údaji je nakládáno jako s citlivými údaji ve smyslu příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů.