Co mám dělat, když se mi můj blízký z věznice nemůže dovolat?

 • Ověřte, zda na svém mobilním telefonu nemáte blokován příjem hovorů ze skrytých čísel. Pokud ano, je nutné toto blokování zrušil.
 • Vaše telefonní číslo musí mít Vás blízký registrováno jako povolené. Toto registraci si zajistí u svého vychovatele.

Jak často mohou blízcí z věznice volat?

 • Standardně je povoleno provolat maximálně 20 minut denně. Konkrétní podmínky jsou však na rozhodnutí vedení dané věznici.

Můžu prostřednictvím BVfon kontaktovat svého blízkého ve věznici?

 • Toto nelze, společnost BVfon není v žádném kontaktu s vězni, pouze se stará o technický provoz telefonního systému.

Co mám dělat, když mnou zaslaná částka na dobití nebyla dobita ani po pěti pracovních dnech?

 • Variabilní symbol Vaší platby pravděpodobně neobsahoval správně vyplněné číslo vašeho telefonního účtu. Platbu tudíž nebylo možné zpracovat a čeká na našem účtu na ruční zpracování.
 • Zašlete nám prosím kopii potvrzení o provedené platbě (výpis z účtu nebo ústřižek složenky), jméno vězně, číslo jeho telefonního účtu a nezapomeňte také uvést své kontaktní údaje.
 • Po obdržení požadovaných údajů bude do 10 pracovních dní provedeno dobití nebo Vás budeme kontaktovat písemně či na poskytnutém telefonním čísle pro dodatečné ověření platby.
 • Pokud Vaše platba byla zaslána bankovním převodem a nepodaří se následně identifikovat příjemce, komu má být kredit dobit, vrátíme Vám platbu po 30 dnech zpět na bankovní účet, z kterého byla odeslána.
 • Pokud jste platbu zaslali poštovní složenkou či jiným způsobem, je potřeba nás písemně kontaktovat pro dořešení.

Jakým způsobem mohu BVfon kontaktovat?

Mohu BVfon kontaktovat telefonicky či osobně?

 • Chci ověřit stav telefonního kreditu odsouzeného -> NE, tyto informace nejsme oprávněni poskytovat.
 • Chci reklamovat zaslanou platby -> ANO, reklamaci lze řešit pouze na základě nám zaslaného dokladu o platbě. Zašlete jej na naši e-mailovou adresu podpora@tel.io spolu s informacemi komu měla být platba připsána na telefonní kredit. My platbu prověříme a budeme Vás informovat.“.
 • Chci vrátit neprovolaný kredit -> ANO, zašlete nám vyplněný formulář „Potvrzení pro vrácení neprovolaného kreditu BVfon“.
 • Odsouzený se mi nemůže dovolat -> NE, vězni mohou své problémy či dotazy související s telefonními službami řešit se svými vychovateli přímo ve věznici.

Které prohlížeče jsou podporovány?