FAQ - často kladené otázky

 • Co mám dělat, když se mi můj blízký z věznice nemůže dovolat?
  • Ověřte, zda na svém mobilním telefonu nemáte blokován příjem hovorů ze skrytých čísel. Pokud ano, je nutné toto blokování zrušil.
  • Vaše telefonní číslo musí mít Vás blízký registrováno jako povolené. Toto registraci si zajistí u svého vychovatele.
 • Jak často mohou blízcí z věznice volat?
  • Standardně je povoleno provolat maximálně 20 minut denně. Konkrétní podmínky jsou však na rozhodnutí vedení dané věznici.
 • Můžu prostřednictvím BVfon kontaktovat svého blízkého ve věznici?
  • Toto nelze, společnost BVfon není v žádném kontaktu s vězni, pouze se stará o technický provoz telefonního systému.
 • Co mám dělat, když mnou zaslaná částka na dobití nebyla dobita ani po pěti pracovních dnech?
  • Variabilní symbol Vaší platby pravděpodobně neobsahoval správně vyplněné číslo vašeho telefonního účtu. Platbu tudíž nebylo možné zpracovat a čeká na našem účtu na ruční zpracování.
  • Zašlete nám prosím kopii potvrzení o provedené platbě (výpis z účtu nebo ústřižek složenky), jméno vězně, číslo jeho telefonního účtu a nezapomeňte také uvést své kontaktní údaje.
  • Po obdržení požadovaných údajů bude do 10 pracovních dní provedeno dobití nebo Vás budeme kontaktovat písemně či na poskytnutém telefonním čísle pro dodatečné ověření platby.
  • Pokud Vaše platba byla zaslána bankovním převodem a nepodaří se následně identifikovat příjemce, komu má být kredit dobit, vrátíme Vám platbu po 30 dnech zpět na bankovní účet, z kterého byla odeslána.
  • Pokud jste platbu zaslali poštovní složenkou či jiným způsobem, je potřeba nás písemně kontaktovat pro dořešení.
 • Jakým způsobem mohu BVfon kontaktovat?
 • Mohu BVfon kontaktovat telefonicky či osobně?
  • V současné době neposkytujeme žádnou telefonickou podporu či osobní konzultace pro příbuzné či vězně.
  • Vězni mohou své problémy či dotazy související s telefonními službami BVfon řešit se svými vychovateli přímo ve věznici.
  • Pro řešení situací, kdy Vámi zaslaná platba nebyla dobita ve lhůtě 5 pracovních dní od jejího přijetí na náš účet, je nutné od Vás nejprve písemně či elektronicky získat doplňující údaje tak, abychom předešli možnému zneužití Vámi zaslaných prostředků nějakou neoprávněnou osobou.
  • V případě potřeby Vás budeme kontaktovat, proto nezapomeňte nám sdělit své kontaktní údaje (telefon, poštovní adresa).
  • Na námi zveřejněném telefonním čísle je volajícím pouze přehrána zpráva se základními informacemi a postupy související se zaslanými platbami. Případné hlasové či SMS zprávy zaslané na toto číslo nebudou nijak zpracovány.
 • Které prohlížeče jsou podporovány?